CLICKmethode©

CLICK is een nieuw ontworpen methodiek met als uitgangspunt, dat er eerst "connectie" moet zijn met de puber, ouder of jezelf om begeleiding en verandering te kunnen starten.

CLICK staat  voor Connectie, Luisteren, Interesse, Communicatie, Kennis. Wat is een passende manier om connectie te maken, te luisteren, interesses te achterhalen, te communiceren, welke kennis kan je gebruiken en delen? Met de training(en) van ONcoachingentraining gaan we met CLICK aan de slag om een nieuwe inzichtelijke werkwijze/basis eigen te maken, om op een succesvolle manier met de puber en ouder aan de slag te gaan.       

Voor wie?

De professional, je bent persoonlijk begeleider, ambulant begeleider , jongerencoach, jobcoach, leerkracht of docent. CLICK biedt je handvatten om connectie te maken met de "puber/cliënt", ouders en verzorgers om effectiever aan doelen te werken.

De werkgever, loopt je team van begeleiders vast met het begeleiden van "puber/cliënten", ouders en verzorgers? Met een basis training CLICK geef je medewerkers extra handvatten om op een passende en professionele manier begeleiding te bieden.

De ouder, loopt je puber tegen loopbaan en opleidingsvragen aan? Wil je de kwaliteiten van je puber in kaart brengen? Welke opleiding past bij mijn puber? Door de bomen het bos niet meer zien? Zoveel keuze mogelijkheden  dat het bijna onmogelijk is om te kiezen. Onze gespecialiseerde loopbaanadviseur, helpt u en uw puber op weg.  

Jezelf, loop je vast in je loopbaan, en privé? met CLICK kan je ook op een passende manier met jezelf aan de slag.